Praćenje efekta reklame

Nakon lansiranja kampanje, potrebno je provjeriti postiže li reklama svoj cilj, tj. dolazi li do ciljne populacije,  je li zamijećena, postiže li željene efekte. Kako bi se sve to provjerilo, potrebno je pratiti efekte kampanje putem objektivnoga mjerenja. Hendalov sustav omogućuje dobivanje objektivnih pokazatelja o efektima kampanje, pružajući informacije o utjecaju kampanje na temeljne elemente zdravlja marke te smjernice za poboljšavanje efikasnosti reklame, odnosno povećanje povrata ulaganja.
 
Praćenjem efekata reklame dobivate informacije o:
 
   • zamijećenosti reklame
   • utjecaju reklame na dosjećanje i prepoznavanje marke
   • utjecaju reklame na ponašanje pri kupnji
   • utjecaju reklame na image marke
   • izvedbenim karakteristikama reklame 
   • dosegu ciljne populacije
   • usporedbi efikasnosti i ulaganja vlastite i konkurentske kampanje.

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.