Projekti

Digitalizacija sustava upravljanja telefonskim prikupljanjem podataka

Naziv projekta:

Digitalizacija sustava upravljanja telefonskim prikupljanjem podataka

Šifra projekta: 

KK.03.2.2.03.0031

Kratki opis projekta:

Digitalizacija sustava upravljanja telefonskim prikupljanjem podataka u svrhu ubrzanja procesa kontrole kvalitete podataka formiranjem izvještaja s podacima iz različitih izvora korištenjem Power BI programa. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Provedbom projekta će se olakšati i ubrzati proces kontrole podataka jer će se smanjili potrebni sati rada CATI (Computer assisted telephone interview) koordinatora te djelatnika u odjelu obrade podataka obzirom da će podaci za analizu biti dostupni na jednom mjestu s minimalnim vremenskim pomakom. Sve ovo će povećati brzinu i kvalitetu podataka te brzinu izvještavanja klijentu i time omogućiti veću konkurentnost Hendala na domaćem i inozemnom tržištu.

Podaci o financiranju, fondu i odgovornoj osobi:

Ukupna vrijednost projekta: 160.650,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 73.500,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 23.08.2019.- 21.11.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Marija Stamać Ožanić, email: marija@hendal.hr

Više informacija o strukturnim fondovima na:

http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Hendal d.o.o.

Hendal 2020 - sustav prikupljanja, analize i pohrane informacija u istraživačkom procesu

Naziv projekta:

Hendal 2020 - sustav prikupljanja, analize i pohrane informacija u istraživačkom procesu

Šifra projekta: 

KK.03.2.1.19.0739

Kratki opis projekta:

Istraživanje tržišta i javnog mnijenja suočava se s problemom kontinuiranog vremenskog skraćivanja svih dijelova procesa uz zahtjev za povećanje preciznosti i kvalitete. Informatičko komunikacijski iskorak u cloud tehnologije je odgovor na te izazove. Cilj projekta je tvrtku opremiti suvremenim računalima i tabletima te povezati je s uslugama koje se nude u cloudu i kroz SaaS.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Provedbom projekta će se unaprijediti sustav prikupljanja, analize i pohrane informacija u istraživačkom procesu jer će projekt dovesti do optimizacije poslovnih procesa Hendala, integriranja poslovnih funkcija i učinkovite organizaciji tijeka rada. Konkretno, smanjiti će se veliki troškovi dostave, povećati brzina procesa i kvaliteta rada dobavljača te smanjiti trošak terenske kontrole i povećati sigurnost podataka.

U konačnici to će dovesti do unaprjeđenja interakcije Hendala sa zaposlenicima, dobavljačima i klijentima te poboljšanja tržišna pozicija Hendala.

Podaci o financiranju, fondu i odgovornoj osobi:

Ukupna vrijednost projekta: 470.572,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 181.797,12 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 14.01.2019.- 14.07.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Marija Stamać Ožanić, email: marija@hendal.hr

 

Više informacija o strukturnim fondovima na:

http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Hendal d.o.o.