Društvena odgovornost

Društvena odgovornost važna je sastavnica poslovanja Hendala. Društvena odgovornost očituje se u predanosti kvaliteti u poslovanju, praćenju zahtjeva i potreba klijenata i zaposlenika, razvoju novih usluga, brizi za okoliš te pomoći lokalnoj zajednici. Navedeno postižemo kroz provođenje slijedećih aktivnosti:

  • Kvaliteta poslovanja – Poslovanje prema standardima ISO 9001:2015 i ISO 20252:2012
  • Klijenti – Kontinuirano mjerenje zadovoljstva klijenata na projektnoj bazi
  • Zaposlenici – Mjerenje zadovoljstva zaposlenika na godišnjoj bazi
  • Dobavljači – Kontinuirano mjerenje zadovoljstva dobavljača
  • Okoliš – smanjenje potrošnje papira provođenjem istraživanja elektronskim putem uz adekvatno zbrinjavanje svih vrsta otpada
  • Lokalna zajednica – Provođenje pro bono istraživanja te donacije
izvjesce-o-drustvenoj-odgovornosti_2021.pdf