Podaci o tvrtki

Naziv: HENDAL, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i uvoz izvoz
Skraćen naziv: HENDAL, d.o.o.
Sjedište: Zagreb, Jurja Žerjavića 13
Godina osnivanja: 1993.
Tvrtka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg.ul.br. 1-37977
Iznos temeljnog kapitala od 120.000 kn je uplaćen u cijelosti.
Poslovna banka i broj žiro-računa: Zagrebačka banka d.d., Trg bana J.Jelačića 10, 10000 Zagreb,
2360000-1101339848
IBAN: HR5823600001101339848
OIB: 35357386687
Porezni broj: HR 35357386687
MBS: 08005352
Članovi društva: Nevenka Hendrih, član društva; Marijana Plovanić, član društva
Članovi uprave: Nevenka Hendrih, prokurist; Marijana Plovanić, direktorica, zastupa društvo
pojedinačno i samostalno