Što se krije iza mnoštva podataka

Korporativna istraživanja

U uvjetima globalizacije, implementiranje i upravljanje korporativnim imidžom jedan je od ključnih čimbenika uspjeha svake kompanije. Korporativni imidž tvrtke je strateški važan za svaku kompaniju, jer privlači potrošače tvrtkinim proizvodima, investitore tvrtkinim dionicama te zaposlenike da se natječu za radna mjesta.

Korporativni se imidž gradi komunikacijom s (potencijalnim) korisnicima proizvoda/usluga, širom zajednicom, medijima, sindikatima i nevladinim udrugama, pri čemu se komunikacija provodi preko odjela marketinga i PR-a, ali i putem ostalih aktivnosti kompanije.

Zbog važnosti korporativnog imidža, Hendal je razvio metodologiju kojom se prati:

 • korporativni imidž kompanije – uključuje praćenje različitih parametara imidža na više ciljnih populacija te se integracijom svih podataka dobivaju elementi za praćenje u vremenu i usporedbu s konkurencijom

 • sponzorstva i donacije – istraživanje optimizacije efekata sponzorstva i donacija putem  planiranja izbora najpogodnije ciljne skupine i sponzorske aktivnosti koja će dovesti do željenog efekta te praćenja i evaluacije utjecaja sponzorstva i donacija na poznatost i imidž kompanije.

Strateška istraživanja - Dinamika industrije

Potreba za strateškim istraživanjima naših klijenata rezultirala je razvojem vlastite metodologije - Dinamika industrije. Ovo istraživanje stavlja nalaze klasičnog istraživanja tržišta u širi kontekst političkog, društvenog, gospodarskog i industrijskog okruženja.

Dinamika industrije zapravo je sinteza analize tržišta, strateške analize i izbora strateških mogućnosti za konkretnog naručioca u industriji ili segmentu industrije.

Tri glavna dijela Dinamike industrije:

Analiza tržišta

 • analiza ponude

 • analiza potrošnje

 • analiza potražnje

 

Strateška analiza

 • analiza vanjskog okruženja

 • analiza internih procesa

 • SWOT analiza

 

Analiza strateških mogućnosti

 • konkurentska pozicija industrije/naručioca

 • strateške mogućnosti

 • procjena rizika

 

Hendalova strateška istraživanja namijenjena su odjelima za strateško upravljanje velikih kompanija, upravama društava, direktorima (voditeljima) marketinga, udrugama i državnim institucijama.

Sekundarna (desk) istraživanja

Za potrebe izrade strategija razvoja bitna je analiza trendova cjelokupnog tržišta te se u tu svrhu primjenjuju desk istraživanja. Desk istraživanjima prikupljaju se sekundarni podaci – korištenjem izvora kao što su Državni zavod za statistiku, industrijske udruge, internet i ostali dostupni podaci.

Uz navedene sekundarne podatke u tu se vrstu istraživanja često uključuju i intervjui s ekspertima u analiziranom području, kako bi interpretirali prikupljene podatke i iznijeli svoje stručno mišljenje o budućim kretanjima.