Zaštita osobnih podataka

Kodeks ponašanja agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja pripremljen je sa svrhom jasnog tumačenja Uredbe EU 2016/679 u praksi istraživanja tržišta, medija i javnog mnijenja u Republici Hrvatskoj, s krajnjim ciljem transparentnog izvršavanja obveza utvrđenih Uredbom i pratećom regulativom od strane svih zainteresiranih strana.

Ciljevi kodeksa su uz ostalo identificirati ključne zainteresirane strane i njihove zahtjeve u kontekstu istraživanja tržišta, medija i javnog mnijenja.

  • Kodeksom se utvrđuju minimalne obveze Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja koje djeluju u Republici Hrvatskoj sukladno regulatornim obvezama i pravilima struke.
  • Kodeksom se potvrđuju prava sudionika istraživanja te obveze Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja pri ispunjenju prava sudionika istraživanja u kontekstu istraživanja tržišta i pravilima struke.
  • Kodeksom se utvrđuje minimalna razina utvrđivanja odnosa klijenata i Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja u kontekstu istraživanja tržišta i pravilima struke.

Kodeksom se utvrđuje minimalna razina utvrđivanja odnosa podugovarača i Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja u kontekstu istraživanja tržišta i pravilima struke.

Više o kodeksu možete pronaći u dokumentu:

Kodeks o zaštiti osobnih podataka Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja.