Tko smo

Općenito

Hendal je agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja 100% u hrvatskom vlasništvu. Zapošljava dvadesetak stručnjaka različitih usmjerenja te brojne vanjske suradnike.

Hendal je osnovan 1993. godine te je 2018. godine proslavio četvrt stoljeća svoga postojanja.

Istraživanja koja se provode Hendalu nude dodanu vrijednost klijentima putem proaktivnog pristupa i razvijanja usluge prilagođene potrebama klijenata jer upravo se individualiziranim pristupom svakom klijentu dobivaju najbolji odgovori na specifična pitanja u poslovanju.

U svom dugogodišnjem iskustvu, Hendal razvija niz provjerenih alata koji klijetima omogućuju:

  • Smanjenje poslovnog rizika kod donošenja odluka na svim razinama
  • Pouzdanu identifikaciju novih poslovnih prilika
  • Optimalizaciju materijalnih i vremenskih resursa u razvojnim i marketinškim ulaganjima
  • Adekvatno i pravovremeno reagiranje na konkurentske prijetnje
  • Povećanje profita kroz optimizaciju ulaganja sukladno potrebama potrošača.

 

Raznolikost usluge Hendala vidi se i u kontinuiranom razvoju istraživačkih alata prema potrebama i zahtjevima poslovanja pa se od samih početaka razvija kao inovativna agencija za istraživanje tržišta.

Širina poslovanja Hendala očituje se u praćenju klijenata na svim tržištima na kojima klijent posluje. Ponuda iste razine kvalitete usluge istraživanja u široj regiji ostvaruje se partnerskim odnosima posebno putem članstva u ESOMAR-u, svjetskoj organizaciji istraživača tržišta, te Global Market Research-u, udruženju nacionalnih istraživačkih agencija diljem svijeta.

Hendal surađuje na projektima vodećih stranih agencija (KANTAR, Nielsen i dr) te se od 2011. godine nalazi u timu agencija koje provode projekt za Europsku komisiju, Eurobarometar, pokrivanjem istraživanja na teritoriju Republike Hrvatske.

U Hendalu se velika pažnja posvećuje kvaliteti, te Hendal od 2001. godine posjeduje certifikat za ISO 9001:2015 standard kvalitete, a od 2007. industrijsku normu ISO 20252:2012 specijaliziranu za istraživanje tržišta. U tijeku je revizija standarda ISO 20252:2019. ISO 20252:2019 uključuje: uzorkovanje uključujući i uzorkovanje u panelima, terenski rad, fizičko promatranje, samoispunjavanje, te upravljanje podacima i obradom podataka.

Važnost sigurnosti Hendal ističe poslovanjem u skladu sa sustavom upravljanja informacijskom sigurnošću (ISO 27000:2012) te aktivnim sudjelovanjem u izradi Kodeksa o zaštiti osobnih podataka Agencije za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja temeljem Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Uz usmjerenost na klijente i kvalitetu, Hendal vodi brigu i o široj zajednici te kroz sudjelovanje u UNDP programu Global Compact promiče društveno odgovorno poslovanje.

Misija, vizija i vrijednosti

Misija

Profesionalnim istraživačkim pristupom, partnerstvom s klijentima i društveno odgovornim poslovanjem, pružamo pouzdan uvid u tržišno okruženje.

Vizija

Želimo dati doprinos rastu i razvoju  kompanija i društva pouzdanim istraživanjima  tržišta i tako osvijestiti značaj svih dionika u procesu donošenja poslovnih i društvenih odluka.

Vrijednosti:

Definirane su ključne vrijednosti Hendala kao odrednica zajedničkog rada unutar kompanije, ali i odnosa prema vanjskom okružju. Navedene vrijednosti služe definiranju i razvoju buduće kulture kompanije te predstavljaju skup ponašanja Hendala i svakog njegovog zaposlenika na putu ostvarivanja vizije i misije te budućeg razvoja i rasta Hendala.

Ključne vrijednosti Hendala su:

POŠTENJE (INTEGRITY)

Konzistentno pokazivati najvišu razinu osobnog etičnog ponašanja.

Stvarati reputaciju HENDAL-a pomoću najviše razine profesionalnosti u poslovanju.

Biti potpuno odgovoran i odgovarati za poduzete aktivnosti; nikad ne kriviti druge za vlastite pogreške.

Poticati doprinos svih zaposlenih kao i osjećaj odgovornosti, te priznavati zasluge za obavljene zadatke.

TIMSKI RAD (TEAMWORK)

Služiti drugima i voditi tim. Ne pokušavati obaviti zadatak samostalno, ako zahtjeva timski pristup.

Kontinuirano učiti druge i od drugih.

Dijeliti znanja unutar tima za korist čitavog HENDAL-a.

Stalno pokazivati povjerenje u članove tima i slaviti uspjehe cijelog tima.

Predlagati i podržavati značajne timske projekte.

Biti percipiran/doživljen kao “timski igrač”.

STRAST (PASSION)

Pokazivati jaku osobnu predanost poslu i ostvarivanju ciljeva i zadataka.

Ulaziti u radne zadatke s entuzijazmom i pozitivnom energijom.

Prenositi drugima energiju i snagu.

Činiti što treba kako bi se napravilo i ono za što postoji otpor.

INOVATIVNOST (INNOVATION)

Stvarati temelje u HENDAL-u za neprekidan napredak i poboljšanja.

Promicati kreativnost i odluke na temelju dostupnih informacija.

Obavljati posao inovativno kako bi se dostiglo tehničko i tržišno vodstvo.

Biti otvoren prema novim idejama za poboljšanje u poslovanja.

Prilagođivati planove u skladu sa promjenama uvjeta poslovanja.

Tim

Zaposlenici Hendala prilagođavanjem postojećih metoda i tehnika u istraživanju, zajedno sa klijentom, formiraju nove pristupe koji su optimalni za specifičan cilj svakog klijenta. U timu je zaposleno dvadesetak stručnjaka iz područja: informatike, ekonomije, politologije, psihologije i sociologije koji svojim znanjem, iskustvom i poznavanjem tržišta savjetuju klijente u izboru adekvatnih metoda istraživanja i interpretaciji rezultata te razumijevanju i implementaciji dobivenih nalaza istraživanja.

Udruženja

Hendalovi resursi

Hendal raspolaže nizom ljudskih i materijalnih resursa koji omogućuju provedbu istraživanja prema zadanim standardima kvalitete.

Hendalova mreža anketara

Cjelokupni teritorij Hrvatske pokriven je mrežom suradnika osposobljenih za provođenje anketa u kućanstvima, na centralnoj lokaciji, regrutaciji za kvalitativna istraživanja te mystery shopping.

CATI studio

Hendal posjeduje suvremeno opremljen CATI studio u vlastitom prostoru što omogućuje kvalitetan trening i nadzor anketara od strane voditelja projekta.

CAPI istraživanja

Hendal posjeduje više od 100 tableta pomoću kojih se provodi većina osobnih anketa što omogućuje visoku razinu kvalitete prikupljenih podataka.

CAPI set up za istraživanja na centralnoj lokaciji

CAPI set up Hendala za Zagreb nalazi se u centru grada u blizini uredskih prostora što također omogućuje kvalitetan trening i nadzor anketara od strane voditelja projekta. CAPI set up za ostale gradove Hrvatske dogovara se u suradnji s regionalnim koordinatorima kako bi ovisno o potrebama projekta zadovoljio tražene uvjete.

Kvalitativni set up

Kvalitativna istraživanja provodimo u posebno uređenom prostoru s mogućnošću praćenja putem AV linka i jednosmjernog ogledala. Dodatno osiguravamo i mogućnost praćenja kvalitativnog istraživanja putem web streaminga čime omogućavamo praćenje od strane klijenata koji nisu u mogućnosti doći u ured Hendala. Ovisno o temi, trajanju i ciljnoj grupi istraživanja prilagođavamo smještaj ispitanika.