20 godina Hendala

Hendal, jedna od vodećih agencija za istraživanje tržišta i javnog mnijenja u Hrvatskoj, 19. travnja 2013. obilježila je 20 godina od osnutka.

Tijekom 20 godina uspješnog poslovanja Hendalove usluge i iskustvo koristile su brojne vodeće hrvatske i međunarodne kompanije. Svoj razvoj i uspješno poslovanje Hendal temelji na kontinuiranom praćenju svjetskih trendova u istraživačkoj industriji te na razvoju i usavršavanju vlastitih istraživačkih alata koje prilagođava potrebama klijenata, kako bi na najbolji mogući način odgovorio na njihove poslovne izazove.

Primjer uspješne hrvatske kompanije oslikava se i u činjenici da Hendal 30% svojih usluga prodaje na inozemnom tržištu stranim kompanijama, koje provode istraživanje u Hrvatskoj te užoj i široj regiji.

 

 

aktualno

Vijesti