HLIPO u siječnju bilježi lagani pad

HLIPO indeks izmjeren u siječnju bilježi nižu vrijednost u odnosu na prosinac.
Pad je vidljiv i u procjeni trenutne poslovne situacije kao i kod očekivanja za sljedećih 6 mjeseci...

aktualno

Vijesti