HIO - indeks optimizma građana srpanj 2012.

Nakon što je indeks optimizma građana bilježio kontinuirani pad kroz zadnja tri mjeseca (travanj-lipanj), u srpnju je taj pad prekinut. Razina optimizma slična je onoj iz srpnja 2011. i veća nego u lipnju ove godine. Više...

aktualno

Vijesti