Consumer HrCatibus®

Consumer HrCatibus® idealan je alat ako želite:
 
   • kontinuirano pratiti poznatost i korištenje proizvoda/usluga vas i vaše
     konkurencije
   • saznati koriste li i koliko vaši proizvodi/usluge
   • saznati tko su potrošači vaših proizvoda ili proizvoda konkurencije
   • saznati kolika je zamijećenost vaših reklama i promotivnih aktivnosti
   • saznati odgovor na bilo koje pitanje pogodno za telefonsko (CATI)
     istraživanje.
 
Istraživanje se provodi na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Hrvatske starijih od 15 godina (N = 1.000).
Detaljne informacije o Consumer HrCatibus®-u možete dobiti u brošuri ili na e-mail: info@hendal.hr

 

 

 

 

 

 

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.