Predtestiranje reklame

Nakon kvalitetnog definiranja komunikacijske poruke, iznimno je važno provjeriti koliko ju efikasno prenosi samo idejno rješenje. Poradi provjeravanja efikasnosti prenošenja poruke, potrebno je provesti testiranje rješenja u fazi (storyboard, animatix) prije skupe produkcije. Istraživanja pokazuju da  čak 40% objavljenih reklama nema nikakav utjecaj ili čak  ima negativan utjecaj na image marke i kupnju.

U Hendalu razumijemo da se oglašavanje ne temelji samo na racionalnim elementima, već da čini kompleksni odnos racionalne i emocionalne percepcije. Stoga Hendalov pristup predtestiranju reklama uključuje oba aspekta i daje odgovore na sljedeća pitanja:
 
   • kako moja reklama utječe na stav prema proizvodu?
   • kako moja reklama utječe na image proizvoda?
   • koje se emocije vežu uz moju reklamu i moj proizvod?
   • kako potrošači vide moju reklamu u kontekstu drugih?
   • koliko potrošači razumiju poruku moje reklame?
   • što je dobro, a što treba doraditi u reklami?
 
Rezultati AdVisor® Copy testa daju jasne i mjerljive smjernice za unapređenje idejnog rješenja komunikacijske kampanje.

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.