Test koncepta

AdVisor® Concept test provodi se u najranijoj fazi testiranja ideje, ili više njih, koja će se u kasnijim fazama razraditi u komunikacijsku poruku. Svrha takvog testiranja je kreiranje najefikasnije poruke koja će ispunjavati unaprijed postavljene komunikacijske ciljeve. 
 
U samom se testiranju ispituju:
 
   • snage i slabosti strategije i poruke
   • veza strategije i poruke
   • jasnoća i razumijevanje poruke
   • važnost poruke
   • uvjerljivost poruke
   • emocionalne reakcije koje izaziva poruka
   • stavovi prema poruci.

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.