Nacionalni indeks sreće® (NIS)

Na prosperitet zemlje i ljudi ne utječe samo financijski faktori već i subjektivni osjećaji sreće i zadovoljstva kvalitetom života samih stanovnika. U svijetu se sve više zagovara novo mjerenje ekonomskog rasta koje umjesto općeprihvaćenog praćenja BDP-a, uključuje i mjerenje kvalitete života, odnosno sreće.
 
Nacionalni indeks sreće® preko mjerljivoga, objektivnog i brojčanog pokazatelja upućuje na razinu kvalitete življenja u našemu okruženju, kao i na djelotvornost društva – u kojoj mjeri ono zadovoljava potrebe i očekivanja građana. Nositeljima ekonomske politike pokazuje smjernice u donošenju kvalitetnijih odluka,  a domaćoj i stranoj poslovnoj zajednici daje uvid u stvarnu kvalitetu života u Hrvatskoj.
 
Indeks se računa kao prosječna vrijednost komponenata koje ga čine i složena je, kompozitna mjera koja reflektira razinu „sreće“ u naciji, odnosno kvalitete života i zadovoljstva njegovim pojedinim aspektima. Dio komponenata indeksa mjeri se na ponašajnoj razini, a dio na razini evaluacije određenih područja života od strane samih ispitanika. 

Nacionalni indeks sreće® prati niz područja:
 
   • opće zadovoljstvo životnom situacijom 
   • procjena općeg zadovoljstva životnom situacijom za dvije godine
   • emotivno stanje na osnovi doživljenih emocija
   • zdravo ponašanje
   • uvjeti u radnoj (školskoj) okolini
   • zdravstveno stanje
   • osnovni uvjeti za život
   • odnos prema okolišu
   • zadovoljstvo osobnim razvojem i socijalnom okolinom

Te komponente zahvaćaju područja koja govore o kvaliteti života koji živimo u Hrvatskoj, ali i o subjektivnom osjećaju zadovoljstva pojedinim aspektima života kao i vlastitom životnom situacijom.
 
Nacionalni indeks sreće® je rezultat istraživanja kvalitete života u Hrvatskoj. Hendal je u suradnji s časopisom Banka magazine pokrenuo mjerenje tog pokazatelja kvalitete života i sreće u Hrvatskoj u veljači 2010.
Više o novim NIS rezultatima možete saznati ovdje ili na stranicama projekta NIS.
 

 

 

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.