Indeks poslovnog optimizma (HLIPO)

Koliko je poslovni optimizam bitan, govori i činjenica da Eurostat očekuje od svih zemalja članica Europske unije da statistički pokriju to područje, i to stoga što podaci  o trenutačnom stanju optimizma u pojedinim sektorima gospodarstva te poslovnim očekivanjima u bližoj budućnosti nisu važni samo nositeljima ekonomske politike nego i menadžerima i investitorima. 
Kvantificiranje poslovnog optimizma omogućuje navedenim interesnim skupinama da objektivnije procijene situaciju u gospodarstvu / sektoru / tržištu te donesu ispravnu odluku.
 
HLIPO  je rezultat istraživanja poslovnog optimizma u Hrvatskoj. Projekt je nastao kao plod suradnje Hendala i poslovnog tjednika Lider (www.liderpress.hr) u svrhu stvaranja pouzdanoga ekonomskog indikatora, odnosno prognostičkog alata za ocjenu poslovne klime među hrvatskim gospodarstvenicima. Podaci se kontinuirano prikupljaju jednom na mjesec od lipnja 2005.

Ciljevi HLIPO-a jesu:
 
   • praćenje prognoze gospodarskih kretanja u Hrvatskoj
   • usporedivost sa sličnim indikatorima 
   • analiza granskih i ukupnih očekivanja

Indeks zahvaća segmente proizvodnje, građevinarstva, trgovine, turizma te prijevoza i usluga. Takva granska analiza daje uvid u stanje svake industrije i pokazuje mogućnosti/uvjerenje poduzetnika u razvoj unutar svake od njih. 
 
 

 

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.