Hendalov indeks optimizma (HIO®) građana

Indeks optimizma upućuje na općenitu društvenu klimu, otvorenost društva i, naravno, njegovu stabilnost. Važan je čimbenik u procesu donošenja poslovnih odluka. 

HIO®  je rezultat istraživanja optimizma građana Hrvatske na nacionalno reprezentativnom uzorku. Podaci se kontinuirano prikupljaju jednom na mjesec od ožujka 2002.

Indeks je veličina koja se prikazuje na skali od 0 (potpuni pesimizam) do 100 (potpuni optimizam). Vrijednost indeksa dobiva se temeljem ocjena šest podindeksa koji označuju:
 
   • trenutačno zadovoljstvo gospodarskim prilikama
   • trenutačno zadovoljstvo kvalitetom života
   • ocjenu kvalitete života u prethodnom razdoblju
   • predviđanje kretanja gospodarskih prilika
   • predviđanje kretanja osobnih financijskih prilika
   • predviđanje kretanja kvalitete života
 
Posljednju izmjerenu vrijednost optimizma građana pogledajte među vijestima. Ako vam je potrebno više informacija o HIO®, kontaktirajte nas.

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.