Dinamika industrije

Dinamika industrije zapravo je sinteza analize tržišta, strateške analize i izbora  strateških mogućnosti za konkretnog naručitelja u industriji ili segmentu industrije. 
Tri glavna dijela Dinamike industrije jesu:
 
Analiza tržišta:
 
   • analiza ponude
   • analiza potrošnje
   • analiza potražnje
 
Strateška analiza:
 
   • analiza vanjskog okruženja
   • analiza internih procesa
   • SWOT analiza
 
Analiza strateških mogućnosti
 
   • konkurentska pozicija industrije/naručioca
   • strateške mogućnosti
   • procjena rizika
 

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.