AdVisor®

AdVisor® je integrirani pristup komunikacijskom istraživanju koji čine:

 

   • AdVisor® Concept test – svrha testiranja koncepta komunikacijske

     poruke je kreiranje najefikasnije poruke koja će ispunjavati unaprijed

     postavljene komunikacijske ciljeve.

   • AdVisor® Copy test – daje jasne i mjerljive smjernice za unapređenje

     idejnog rješenja komunikacijske kampanje u najranijoj fazi kreiranja.
   • AdVisor® Campaign tracker – nakon lansiranja kampanje prati postiže

     li reklama svoj cilj, odnosno dolazi li do ciljne populacije, je li

     zamijećena te postiže li željene efekte.

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.