Brand Performance® tracker

Brand Performance® tracker je alat za praćenje glavnih pokazatelja zdravlja marke. To je fleksibilno rješenje koje se sadržajem lako prilagođuje zahtjevima raznih industrijskih grana. Standardno Brand Performance® istraživanje daje informacije o sljedećim područjima:

   • poznavanje marke
   • korištenje
   • lojalnost
   • zadovoljstvo
   • smjernice za učinkovitu alokaciju resursa
   • smjernice za pristup konkurentskim potrošačima
   • imidž marke
   • Brand equity indeks.
 
Klijent prema vlastitim potrebama može provoditi cjelokupno istraživanje ili samo određene dijelove. Ovisno o kategoriji proizvoda ili usluga te dinamici promjena, Brand Performance® istraživanje provodi se nekoliko puta u godini ili jednom u godini kako bi se na vrijeme uočile promjene i na njih reagiralo.

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.