Web Viewer

U kontinuiranim istraživanjima Hendal, uza standardno izvještavanje, nudi i mogućnost on line pregleda podataka.

Dostupni podaci na Web viewer omogućuju:
 
   • usporedbu pojedinih čestica između pojedinih valova istraživanja
   • analizu pojedinih čestica prema socio-demografskim parametrima
   • izradu grafičkih prikaza po željenim parametrima.

 

 

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.