Zadovoljstvo zaposlenika

 

Mnoga su istraživanja pokazala da je mjerenje zadovoljstva i lojalnosti najvažniji čimbenik za poslovne rezultate i da pomaže organizacijama izgraditi sustav poticaja koji vodi k održivu rastu i profitabilnosti. Nadalje, angažirani zaposlenici imaju pozitivan utjecaj na produktivnost, poslovne rezultate te profitabilnost kompanije, dok neangažirani zaposlenici negativno utječu na poslovne rezultate preko smanjenog broja radnih sati, neučinkovitosti te izgubljenih radnih dana. 
 
Hendalov model mjerenja zadovoljstva i angažiranosti zaposlenika omogućuje formiranje sustava mjerenja i praćenja zaposlenika putem fokusiranoga mjerenja ključnih pokazatelja i davanja jasnih smjernica za poboljšanja. Rezultati su mjerenja dostupni na razinama od cjelokupne kompanije do timova s najmanje pet članova. 
Pri tome rezultati daju jasne pokazatelje uspješnosti pojedine organizacijske jedinice i omogućuju fokusirano djelovanje radi povećanja uspješnosti pojedinog tima, a time i profitabilnosti cijele kompanije. 

 

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.