Test koncepta

Test koncepta daje smjernice koliko je proizvod/usluga u cijelosti prihvatljiv za tržište i koliko su prikladni njegovi pojedini dijelovi. Kad ima  više različitih koncepata, test koncepta daje podatak koji bi od njih bio najprihvatljiviji ciljnoj skupini.

U testu koncepta polaznu fazu čini sam koncept, a najčešći elementi koji se istražuju jesu:

   • prihvatljivost koncepta
   • zadovoljavanje  želja i očekivanja potencijalnih kupaca
   • procjena različitih elemenata 
   • razumijevanje ideje
   • provjera funkcionalnosti proizvoda
   • pronalaženje novih upotrebnih situacija i svojstava
   • identifikacija mogućih smjerova razvoja proizvoda
   • provjera postojećih i budućih potreba potencijalnih potrošača
   • jačina tih potreba, odnosno spremnost na kupnju takvog proizvoda i sl.

 
Ta vrsta istraživanja daje jasne smjernice za daljnji razvoj proizvoda ili usluge.

 


 

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.