Korporativna istraživanja

U uvjetima globalizacije implementiranje i upravljanje korporativnim imidžom jedan je od ključnih čimbenika uspjeha svake kompanije. Korporativni imidž tvrtke je strateški važan za svaku kompaniju, jer privlači potrošače tvrtkinim proizvodima, investitore tvrtkinim dionicama te zaposlenike da se natječu za radna mjesta.

Korporativni se imidž gradi komunikacijom s (potencijalnim) korisnicima proizvoda/usluga, širom zajednicom, medijima, sindikatima i nevladinim udrugama, pri čemu se komunikacija provodi preko odjela marketinga i PR-a, ali i putem ostalih aktivnosti kompanije.
 
Zbog važnosti korporativnog imidža, Hendal je razvio metodologiju kojom se prati imidž kompanije te sponzorstva i donacije kao važniji čimbenici kreiranja korporativnog imidža.

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.