Korisnici

Ključan preduvjet za uspješno poslovanje  je  razumijevanje korisnika svojih proizvoda i usluga, njihovih potreba, navika, zahtjeva i očekivanja.

Praćenje korisnika nužno je za nove marke i marke u tranziciji, dok jake i zdrave marke putem razumijevanja korisnika mogu utvrditi jesu li i nadalje u skladu sa zahtjevima potrošača ili se trebaju prilagoditi novima kako bi osigurale daljnji rast.

Hendalova istraživanja pomoći će vam u definiranju strukture tržišta, identifikaciji faktora uspjeha i uočavanju  novih mogućnosti. U području razumijevanja potrošača Hendal provodi istraživanja:

 

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.