Komunikacijska istraživanja

Niti jedna se kompanija ne želi oglašavati prosječnim reklamama. Konkurentska se prednost na tržištu postiže kad ulažete sredstva u oglašavanje koje je uspješnije od oglašavanja vaših konkurenata.

Poradi postizanja što efikasnijeg oglašavanja, valja jasno utvrditi glavne odrednice svake komunikacijske kampanje: koji su komunikacijski ciljevi, kome se obraćamo, prenosi li komunikacijska poruka dobro naše ciljeve te jesu li željeni komunikacijski ciljevi postignuti.

 

Kako bismo dali kvalitetnu potporu klijentima tijekom cijelog procesa planiranja, realizacije i praćenja komunikacijskih kampanja, Hendal je razvio integrirani model komunikacijskih istraživanja AdVisor®.

 

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.