Istraživanja o gradovima

Hendalova istraživanjima o gradovima nude informacije za poboljšanja kvalitete života građana te boljeg pozicioniranja grada.

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.