Društvena odgovornost

Društvena odgovornost važna je sastavnica poslovanja Hendala. Društvena odgovornost očituje se u predanosti kvaliteti u poslovanju, praćenju zahtjeva i potreba klijenata i zaposlenika, razvoju novih usluga, brizi za okoliš te pomoći lokalnoj zajednici. Navedeno postižemo kroz provođenje slijedećih aktivnosti:

 

·         Kvaliteta poslovanja – Poslovanje prema standardima ISO 9001:2008 i ISO 20252:2012

·         Klijenti – Kontinuirano mjerenje zadovoljstva klijenata na projektnoj bazi

·         Zaposlenici – Mjerenje zadovoljstva zaposlenika na godišnjoj bazi

·         Dobavljači – Kontinuirano mjerenje zadovoljstva dobavljača

·         Okoliš – smanjenje potrošnje papira provođenjem istraživanja elektronskim putem uz adekvatno zbrinjavanje svih vrsta otpada

·         Lokalna zajednica – Provođenje pro bono istraživanja te donacije

 

Izvješća:

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2017.

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2016.

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2015.

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2014.

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2013.

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2011.

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2009.

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2007.

Hendal

Hendal je vodeća nezavisna agencija za istraživanje tržišta koja posluje u skladu sa certifikatima ISO
9001:2008 i ISO 20250:2012.